ആന ആ പെൺകുട്ടിയെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ…!

ആന ആ പെൺകുട്ടിയെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ…! മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങളും ആയിട്ടുള്ള സൗഹൃദത്തിന്റെ ഒരുപാട് അതികം കാഴ്ചകൾ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതിനു മുന്നേ കണ്ടിട്ടില്ലതാണ്. എന്നാൽ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെ അധികം വ്യത്യസ്തമായി തന്റെ ചെറു പ്രായം മുതൽ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആനക്കുട്ടിയും ആ പെൺകുട്ടിയും തമ്മിൽ വളരെ അധികം കൗതുകം തോന്നിപ്പോകുന്ന തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു സൗഹൃദത്തിന്റെ കാഴ്ച ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണുവാൻ സാധിക്കുക. പൊതുവെ ഇത്തരത്തിൽ ഒട്ടും ഇണങ്ങാത്ത തരത്തിൽ ഒരു മൃഗം ആണ് ആന. ആ ഒരു കാര്യം ആണ് ഇവിടെ വളരെ അധികം അതിശയത്തിനു ഇടയാക്കി ഇരിക്കുന്നത്.

നമ്മൾ നായ പൂച്ച എന്നി മൃഗങ്ങൾ എല്ലാം ആണ് കൂടുതലും മനുഷ്യരോട് ചങ്ങാത്തം കൂടുന്നതായി കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിൽ നായയെയും പൂച്ചയേയും എല്ലാം ഒരുപാട് ആളുകൾ വളർത്തുവാൻ ആയി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായ സ്ഥിതി അതല്ല. ഒരു വീട്ടിൽ തന്റെ മകളുടെ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ അവളുടെ കൂട്ടുകാരനായി ഒരു കുട്ടിയാനയെ ആണ് വാങ്ങിയത്. പിന്നീട് അവർ വലുതായപ്പോഴും ഉള്ള സൗഹൃദത്തിന്റെ കാഴ്ചകൾ ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *