ആരും കൊലകൾ കാരണം 15 വർഷത്തിന് ശേഷം പുറത്തിറക്കിയ ആന

ആരും കൊലകൾ കാരണം 15 വർഷത്തിന് ശേഷം പുറത്തിറക്കിയ ആന. ഗുരുവായൂർ ആനക്കോട്ടയിൽ പ്രശനക്കാരിൽ പ്രശ്നക്കാരൻ ആയ ആന ആയിരുന്നു ഗുരുവായൂർ കീർത്തി എന്ന ആന. ചെറു പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഒന്നാം ചട്ടക്കാരൻ ആയ പാപ്പാനെ കൊലപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് ആയിരിക്കുന്നു ആ ക്രൂരതയുടെ തുടക്കം. പല ഉത്സവങ്ങൾക്കും മറ്റും കൊണ്ട് പോയെങ്കിലും എവിടെ പോയാലും ഈ കൊമ്പൻ വളരെ അധികം പ്രകോപിതൻ ആവുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഇടഞ്ഞു മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക ആണ് ചെയ്തതത്.

രണ്ടായിരത്തി ആരിൽ വന്ന രണ്ടാം പാപ്പാനെയും ഈ ആന ക്രൂവുമായി കൊലപ്പെടുത്തി പിന്നീട് എത്ര ചട്ടക്കാര് വന്നാലും അവരോട് ഒന്നും ഈ ആന സഹകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം അല്ല വളരെ അധികം അനുസരണ കേടു തന്നെ ആണ് കാണിക്കുന്നത്. എറണാംകുളം സ്വദേശിയുടെ ആയിരുന്നു ഈ ആന പിന്നീട് ഗുരുവായൂർ അപ്പന് മുന്നിൽ നാടായിരുത്തുകയും ഗുരുവായൂർ കീർത്തി എന്ന പേരിൽ ഈ ആന പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് അറിയപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഒരുപാടു പേരുടെ ജീവൻ എടുത്ത ആന ആയതു കൊണ്ട് തന്നെ ഇവനെ ചങ്ങല തടങ്ങളിൽ പതിനഞ്ചു വർഷകാലം ആണ് പൂട്ടി ഇട്ടത് . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *