ഇതാണ് ചങ്കൂറ്റം. ചങ്ങലയിൽ തൂങ്ങിക്കിടന്ന് ഇടഞ്ഞ ആനയെ തളച്ച് പാപ്പാൻ

ഇതാണ് ചങ്കൂറ്റം. ചങ്ങലയിൽ തൂങ്ങിക്കിടന്ന് ഇടഞ്ഞ ആനയെ തളച്ച് പാപ്പാൻ. ഒരു ആന ഇടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അരികിലേക്ക് ആനയുടെ പാപ്പാൻ അല്ലാതെ ആർക്കും കടന്നു ചെല്ലുവാൻ ആയി സാധിക്കില്ല. കാരണം മറ്റാരെ കണ്ടാലും ആന ചവിട്ടി കൊല്ലും. ചിലപ്പോൾ അത് പാപ്പാൻ ആയാൽ പോലും ആന കണ്ടില്ല എന്ന് നിനച്ചു പാപ്പാനെ വരെ കുത്തി കൊള്ളുന്ന സ്ഥിതി ഇതിനു മുന്പും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കലിപൂണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആനയുടെ മുന്നിലേക്ക് ആര് തളയ്ക്കാൻ ആയി വന്നാലും ആ കൊമ്പൻ വളരെ അധികം ക്ഷുഭിതൻ ആയി അയാളെ ലക്ഷ്യമാക്കി പാഞ്ഞടുക്കുക തന്നെ ആണ് ചെയ്യുക. അത്തരത്തിൽ ഒരു കാര്യം തന്നെ ആണ് ഇവിടെ യും സംഭവിച്ചരിക്കുന്നത്.

ചില പാപ്പാൻ മാർ എളുപ്പത്തിൽ ആനയെ തളയ്ക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കേമന്മാർ ആണ്. എന്നിരുന്നിട്ട് കൂടെ ഇവിടെ ആ ആനയെ തളയ്ക്കാൻ ആ പാപ്പാൻ വളരെ അധികം പ്രയാസപ്പെട്ടു പോയി ഈ കൊമ്പന്റെ മുന്നിൽ. അതും ഒരു ചങ്ങലയിൽ തൂങ്ങി കിടന്നു വരെ ഒരു ആനയെ തളിക്കുന്ന വളരെ അധികം കൗതുകവും ഒപ്പം ഭയവും നിറഞ്ഞ കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണാം. അതിനായി ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *