ഇനി ജോലി ഒരു പ്രശ്‌നമേയല്ല

കേരളത്തിൽ ഫുൾ ടൈം പാർട്ട് ടൈം ജോലികൾക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റും.പാലക്കാട്ട് ഉള്ളവർക്കാണ് കൂടുതൽ ഒഴുവുകൾ ഉള്ളത്.ഒരു പ്രൈവറ്റ് ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുക.പ്രൈവറ്റ് ജോലികൾ നോക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ജോലികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റും.ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ സ്വന്തമായി ഒരു ജോലി അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട്.18 വയസ്സ് തൊട്ട് ഉള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു ജോലികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റും.10000 രൂപ മുതൽ 50000 വരെ ശമ്പളം ലഭിക്കുന്ന ജോലികൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട്.10 ക്ലാസ്,പ്ലസ് 2 ,ഡിഗ്രി യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റും.ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റും.

18 വയസ്സ് മുതൽ 40 വയസ്സ് വരെ പ്രായം ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയ ജോലികൾ ഉണ്ട്.ഒരു ജോലി എന്ന സ്വപ്നം ഉള്ളവർക്ക് ഒരു നല്ല അവസരം തന്നെയാണ്.ജോലിയുടെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക.ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ട്.അവർക്കെല്ലാം ഇത് ഒരു സുവരണവസരം ആയിരിക്കും.നല്ലൊരു ശമ്പളത്തിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നിരവധി ജോലികൾ ഉണ്ട്.കമ്പനിയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നല്ല പോലെ വായിച്ച ശേഷം മാത്രം അപേക്ഷകൾ കൊടുക്കുക.ഒരു കമ്പനിയും ജോലിക്ക് വേണ്ടി പൈസ ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കാതെ ഇരിക്കുക അടുത്ത അവസരത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക.കേരളത്തിലെ നിരവധി ജില്ലകളിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒഴുവുകൾ വരുന്നുണ്ട്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

https://www.youtube.com/watch?v=99ma5W-ru-A

Leave a Reply

Your email address will not be published.