ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ സതേൺ കമാൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് സി തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

ആർമിയിൽ ഒരു ജോലിയാണോ ആഗ്രഹം.ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്കും അപേക്ഷിക്കാം.ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്ന യുവാക്കൾക്ക് സന്തോഷവാർത്ത. ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ സതേൺ കമാൻഡ് ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലാർക്ക്, ഡ്രൈവർ, സഫായിവാല തുടങ്ങി 58 ഗ്രൂപ്പ് സി തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു
.ഈ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള അപേക്ഷകൾ ഓഫ്‌ലൈനായി മാത്രമേ നൽകാനാകൂ. അപേക്ഷയുടെ അവസാന തീയതി 14 ജൂൺ 2022 ആണ്. 10, 12 പാസ്സായവർക്ക് ഈ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്. എഴുത്തുപരീക്ഷ, സ്‌കിൽ ടെസ്റ്റ്, വൈദ്യപരിശോധന എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.

ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലാർക്ക് തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 12-ാം ക്ലാസ് പാസ്സായിരിക്കണം. ഇതുകൂടാതെ ഹിന്ദി ടൈപ്പിങ്ങിൽ അറിവുണ്ടായിരിക്കണം. പത്താം ക്ലാസ് പാസായവർക്ക് മറ്റ് തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രായപരിധിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ കുറഞ്ഞ പ്രായം 18 വയസ്സും പരമാവധി പ്രായം 25 വയസ്സും ആയിരിക്കണം. സംവരണ വിഭാഗക്കാർക്ക് ചട്ടപ്രകാരം പ്രായത്തിൽ ഇളവ് ലഭിക്കും.

ആർമി ഗ്രൂപ്പ് സിയുടെ ഈ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന്, യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ indianarmy.nic.in എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് വിജ്ഞാപനം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം. വിജ്ഞാപനത്തിൽ, അപേക്ഷയുടെ പൂർണ്ണമായ പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്തും. അപേക്ഷകർ എല്ലാ രേഖകളും അപേക്ഷാ ഫോമിനൊപ്പം കമാൻഡന്റ്, കമാൻഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ (എസ്‌സി) പൂനെയിലേക്ക് അയയ്ക്കണം. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 100 രൂപയുടെ ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റും അയയ്ക്കണം. അപേക്ഷാ ഫീസ് തിരികെ നൽകാനാവില്ല.

https://youtu.be/5bSg-w8YzBQ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *