ഇന്ത്യൻ റയിൽവേയിൽ ജോലി

ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് റെയിൽവേയിൽ നഴ്സിംഗ് സൂപ്രണ്ട്, ഫാർമസിസ്റ്റ്, തുടങ്ങിയ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റിനുള്ള വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി.കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലി നോക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതൊരു നല്ലൊരു അവസരമാണ്.10 ക്ലാസ് യോഗ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും.നഴ്‌സിംഗ് സൂപ്രണ്ട് – ഒരു സ്‌കൂൾ ഓഫ് നഴ്‌സിംഗിൽ നിന്നോ ഇന്ത്യൻ നഴ്‌സിംഗ് കൗൺസിലിന്റെയോ ബിഎസ്‌സിയോ അംഗീകരിച്ച മറ്റ് സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നോ ജനറൽ നഴ്‌സിംഗ് ആൻഡ് മിഡ്‌വൈഫറിയിൽ 3 വർഷത്തെ കോഴ്‌സ് പാസായ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത നഴ്‌സ് & മിഡ്‌വൈഫ് ആയുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. (നഴ്സിംഗ്).ഫാർമസിസ്റ്റ് – 10+ 2 സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ഫാർമസിയിൽ ഡിപ്ലോമയ്ക്ക് തത്തുല്യം, അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ഫാർമസിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാർമസിയിൽ ബിരുദം.ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ്, ഹോസ്പിറ്റൽ അറ്റൻഡന്റ് – മെട്രിക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എസ്എസ്‌സി അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം.

താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് നിശ്ചിത ഫോർമാറ്റ് വഴി അവസാന തീയതിയിലോ അതിന് മുമ്പോ പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. യോഗ്യരും സന്നദ്ധരുമായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ അപേക്ഷയുടെ സ്കാൻ ചെയ്ത പകർപ്പ്, അവരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ/ പ്രവൃത്തി പരിചയ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ (എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ)/ സാക്ഷ്യപത്രങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സ്കാൻ ചെയ്ത പകർപ്പുകൾ [email protected] എന്ന ഇമെയിൽ ഐഡിയിൽ അയയ്ക്കാം.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *