ഒരു ലോറി നിയത്രണം വിട്ടു മറിഞ്ഞപ്പോൾ സംഭവിച്ചത്…!

ഒരു ലോറി നിയത്രണം വിട്ടു മറിഞ്ഞപ്പോൾ സംഭവിച്ചത്…! വേഗതയിൽ ശ്രദ്ധിക്കാതെ വന്നു വളവു തിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒട്ടനവധി അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ വളരെ അധികം ഞെട്ടിച്ച ഒരു അപകടം ആണ് ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അറിയാം ഒരു വാഹനം അതിന്റെ വലുപ്പത്തില് അനുസരിച്ചു ഉള്ള വേഗതയിൽ അല്ല ഓടിക്കുന്നത് എങ്കിൽ പലപ്പോഴും നിയത്രണം വിട്ടു കൊണ്ട് വലിയ അപകടങ്ങളിലേക്ക് ചെന്ന് ചാടാൻ ഉള്ള സാദ്ധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതൽ ആണ്. അത്തരത്തിൽ ഒരു വലിയ ചരക്കു കയറ്റി വന്ന ലോറി അതും ഭാരമുള്ള ചാക്കുകൾ കയറ്റി വരെ അതികം വേഗതയിൽ വളവു നിയന്ത്രണംവിട്ടു മറയുകയും ചെയ്തപ്പോൾ സംഭവിച്ച ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണുവാൻ ആയി സാധിക്കുക.

ചരക്കു കൂടുതൽ ആകുമ്പോൾ വാഹനത്തിന്റെ ഭാരം അതിന്റെ സുബിക്ക് കപ്പാസിറ്റിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ആവുകയും അത് ഓടിക്കുന്ന ആൾക്ക് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവ പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാഹനത്തിന്റെ വേഗത ഒരു പരുത്തിയിൽ കൂടുതൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മറിയാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഏറെ ആണ്. അങ്ങനെ സംഭവിച്ച ഒരു അപകടത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ വഴി കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *