കിണറ്റിൽ പെട്ട മുതലയെ രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ

കിണറ്റിൽ പെട്ട മുതലയെ രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ സംഭവിച്ചത്  കണ്ടോ. നമുക്ക് അറിയാം മുതല എന്നത് വളരെ അതികം അപകടകായ് ആയ ഒരു ജീവി ആണെന്ന് കരയിലെ ഏറ്റവും ശക്തൻ ആയ ജീവികൾ ആനയും കടുവയും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ജലത്തിൽ ഏറ്റവും അപകടകാരി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നമത് ഇത്തരത്തിൽ മുതലകളെ തന്നെ ആണ്. നമ്മൾ ഡിസ്‌ക്കവെറി, നാഷണൽ ജോഗ്രാഫിക്കൽ എന്നീ വൈൽഡ് ലൈഫ് ചാനലുകളിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ആണ് ഇത്തരത്തിൽ ജലസായങ്ങളിൽ ദാഹ ജലം കുടിക്കനോ മറ്റോ എത്തുന്ന മൃഗങ്ങളെ എല്ലാം മുതല ആക്രമിച്ചു കൊല്ലുന്ന ഒരു കാഴ്ച.

 

അങ്ങനെ ഒരു അക്രമകാരി ആയ ജീവിയും മറ്റു മൃഗങ്ങൾക്ക് ഒന്നും അടുക്കാൻ പോലും സാധിക്കാത്തതും ആയ ഒരു മുതല ഒരു കിണറ്റിൽ അകപ്പെട്ടു പോയതിനെ തുടർന്ന് അതിനെ കരയിലേക്ക് കയറ്റുന്നതിനു ഇടയിൽ സംഭവിച്ച അപകടത്തിന്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണുവാൻ സാധിക്കുക.ആ മുതലായെ പിടിച്ചു കരയിലേക്ക് കയറ്റുന്നതിനു വേണ്ടി അവിടെ ഉള്ള നാട്ടുകാർ ചെയ്ത സഹസികമായ പ്രവർത്തികളും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ ആ കാണുവാൻ സാധിക്കും. ആ കാഴചകൾക്ക് ആയി ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കു.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *