കുത്തൊഴുകിവന്ന പ്രളയത്തിൽ ഒരു പാലം ഒലിച്ചുപോകുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ…!

കുത്തൊഴുകിവന്ന പ്രളയത്തിൽ ഒരു പാലം ഒലിച്ചുപോകുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ…! പ്രളയം ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് അതികം നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനു വലിയ ഒരു കാരണം തന്നെ ആണ്. അത് നമ്മൾ ഓരോ വർഷങ്ങളിലും ആയി കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അത്തരത്തിൽ രണ്ടു വഴികൾ കൂട്ടിമുട്ടിക്കുന്നതിനു ആശ്രയം ആയി മാറിയ ഒരു പാലം അതും ഒരു ഭീമൻ പാലം പകുതിയോളം ആ വെള്ള പാച്ചിലിൽ ഒളിച്ചു പോകുന്നതിന്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവഴി കാണുവാൻ സാധിക്കുക. ഓരോ മഴ അതിന്റെ ശക്തി ആർജിക്കുമ്പോഴും ഓരോ മലയാളികളുടെയും മനസ്സിൽ മുന്നേ ഒരുപാട് ജീവനുകൾക്ക് വിന ആയതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ജീവൻ എടുത്തതും ആയ മഹാ പ്രളയങ്ങൾ ആണ് കടന്നു വരുന്നത് എന്നും പറയാം.

തലേ ദിവസം രാത്രിയിലെ മഴ ശക്തി ആർജ്ജിച്ചു തോരാതെ പെയ്തതിനെ തുടർന്ന് അന്ന് ഉണ്ടായ ദുരിത പാച്ചിലിൽ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ മൊത്തം വെള്ളം കയറുകയും അവിടെ വളരെ അധികം ആശ്രയമായ ഒരു ഭീമൻ പാലം വെള്ളത്തിലൂടെ ഒലിച്ചു പോകുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അത്തരം വീണ്ടും ആശങ്കയിൽ വീഴ്‌ത്തുന്ന ദ്ര്ശ്യങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ വഴി കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.