നടുറോഡിൽ ഓട്ടോ നടു നിവർത്തിയത് കണ്ടോ

ഓവർ ലോഡ് കേറ്റി വണ്ടികൾ പോകുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്.നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വണ്ടികൾ പോകുന്നുണ്ട്. നിയമപ്രകാരം ഇതൊക്കെ കേസ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാലും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചില ഡ്രൈവർമാർ പിന്നെയും ഇങ്ങനെ തന്നെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നുണ്ട്.

ഈ വീഡിയോയിൽ ഒരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ വണ്ടിയിൽ ഓവർ ലോഡ് കേറ്റി പോകുന്നതാണ്.ഒരു പെട്ടി ഓട്ടോറിക്ഷ നമുക്ക്‌ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും.ഓട്ടോയിൽ ഓവർ ലോഡ് കേറ്റിയാണ് അയാൾ പോകുന്നത്.ഒരു റോഡിന്റെ നടുവിൽ വണ്ടി നിന്ന് പോകുന്നത് നമുക്ക്‌ കാണാൻ സാധിക്കും.അപ്പോൾ തന്നെ ആ വണ്ടി പൊങ്ങി റോഡിലേക്ക് മറയുന്നതും കാണാൻ സാധിക്കും.വണ്ടി മറയുന്നത് കണ്ട് നാട്ടുകാർ ഓടി വരുന്നതും നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും .

ഇങ്ങനെ വണ്ടിയിൽ ഓവർ ലോഡ് കെറ്റുന്നത് നിയമപ്രകാരം കുറ്റമാണ്.എന്നാലും ഈ വീഡിയോയിൽ ഓവർ ലോഡ് കേറ്റി പോകുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും.ഇങ്ങനെ പോകുന്ന വണ്ടികൾക്ക് അവസാനം ഇതായിരിക്കും അവസ്ഥ.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *