നവോദയ വിദ്യാലയത്തിൽ ഇപ്പോൾ ജോലി നേടാം

കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കിഴിലുള്ള നവോദയ വിദ്യാലയത്തിൽ ഇപ്പോൾ ജോലി ഒഴുവുകൾ.നവോദയ വിദ്യാലയ സമിതി (എൻവിഎസ്) അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ, അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ (അഡ്മൻ.), വനിതാ സ്റ്റാഫ് നഴ്‌സ്, അസിസ്റ്റന്റ് സെക്ഷൻ ഓഫീസർ, ഓഡിറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ്, ജൂനിയർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓഫീസർ, ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ (സിവിൽ), സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ, കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ, എന്നീ തസ്തികകളിലെ നിയമനത്തിനുള്ള വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. 18 വയസ്സ് മുതൽ 27 വയസ്സ് വരെയുള്ള ആളുകൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ജോലികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുക.ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥി പൂരിപ്പിച്ച ഡാറ്റ/വിവരങ്ങൾ, യഥാർത്ഥ സാക്ഷ്യപത്രങ്ങൾ എന്നിവയിൽ എന്തെങ്കിലും പൊരുത്തക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തിയാൽ, അവന്റെ/അവളുടെ അപേക്ഷ നിരസിക്കപ്പെടാൻ ബാധ്യസ്ഥമാണ്.

കാറ്ററിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ്, ജൂനിയർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് (എച്ച്ക്യു/ആർഒ കേഡർ), ജൂനിയർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് (ജെഎൻവി കേഡർ), ഇലക്ട്രീഷ്യൻ കം പ്ലംബർ, ലാബ് അറ്റൻഡന്റ്, മെസ് ഹെൽപ്പർ, മൾട്ടി സ്കിംഗ് സ്റ്റാഫ് (എച്ച്ക്യു/ ആർഒ കേഡർ) എന്നിവ എച്ച്ഒ/ റീജിയണൽ ഓഫീസുകൾ/ എൻഎൽഐകൾ, ജവഹർ നവോദയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നവോദയ വിദ്യാലയ സമിതിയുടെ വിദ്യാലയങ്ങൾ.
താൽപ്പര്യവും യോഗ്യതയുമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് – https://navodaya.gov.in/ – വഴി 2022 ഫെബ്രുവരി 10 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.ഒബിസി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പരമാവധി 5 വർഷവും SC/ST ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 10 വർഷവും പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവുണ്ട്. ഒഴിവുകളെ കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ, താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ഫോം സമർപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ പരിഷ്കാരങ്ങളൊന്നും അനുവദനീയമല്ല.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *