നിയന്ത്രണംവിട്ട ലോറി മറിഞ്ഞത് ബൈക്കുയാത്രക്കാരുടെ മുകളിൽ….!

നിയന്ത്രണംവിട്ട ലോറി മറിഞ്ഞത് ബൈക്കുയാത്രക്കാരുടെ മുകളിൽ….! വളരെ വലിയ ഒരു അപകടം ആണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദേശീയപാതയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുനന്ത്. നമുക്ക് അറിയാം ഒരു വാഹനം അതിന്റെ വലുപ്പത്തില് അനുസരിച്ചു ഉള്ള വേഗതയിൽ അല്ല ഓടിക്കുന്നത് എങ്കിൽ പലപ്പോഴും നിയത്രണം വിട്ടു കൊണ്ട് വലിയ അപകടങ്ങളിലേക്ക് ചെന്ന് ചാടാൻ ഉള്ള സാദ്ധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതൽ ആണ്. അത്തരത്തിൽ ഒരു വലിയ ചരക്കു ലോറി അതും ഭാരമുള്ള ചരക്കുകൾ കയറ്റി വരെ അതികം വേഗതയിൽ കൊണ്ട് പോകുന്നതിനിടെ നിയന്ത്രണംവിട്ടു മറയുകയും ചെയ്തപ്പോൾ സംഭവിച്ച ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണുവാൻ ആയി സാധിക്കുക.

പൊതുവെ ഏതൊരു വാഹനം ആയാൽ പോലും അമിത മായ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുക ആണ് എങ്കിൽ പലപ്പോഴും അത് അപകടത്തിൽ പെടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതൽ ആണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. അത് വലിയ വാഹനം ആയാൽ ആ അപകടത്തിന്റെ തോത് വളരെ അധികം കൂടും എന്നത് മാത്രം അല്ല ഒരുപാട് അതികം ജീവനുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് നാശ നഷ്ടങ്ങളും വരുത്തി വയ്ക്കും. അത്തരത്തിൽ റോഡുകളിൽ ഓടുന്ന ഒരു ലോറി നിയന്ത്രണം വിട്ടു അപകടത്തിൽ പെടുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *