പാമ്പാടി രാജൻ്റെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്നും പാപ്പാനെ മറ്റൊരു കൊമ്പൻ രക്ഷിച്ചപ്പോൾ

പാമ്പാടി രാജൻ്റെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്നും പാപ്പാനെ മറ്റൊരു കൊമ്പൻ രക്ഷിച്ചപ്പോ. കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഒരു ആനയാണ് പാമ്പാടി രാജൻ. തലയെടുപ്പിന്റെ കാര്യത്തിൽ തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രനോളം നീല്കുന്ന ഒരു ആന തന്നെ ആണ് പാമ്പാടി രാജൻ. അത്തരത്തിൽ ഒരു ആന ഇടഞ്ഞു സ്വന്തം പാപ്പാനെ ആക്രമിക്കുന്നതിന്റെ വളരെ അധികം പേടി തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണുവാൻ ആയി സാധിക്കുക. പൊതുവെ ആന പിടയുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ എല്ലാം അവിടെ ഉള്ള ജനങ്ങൾ ഉള്പടെ എല്ലാവരും പരിഭ്രാന്തർ ആയി ഓടാറുണ്ട്. ഇത് ആനയെ എഴുന്നള്ളിച്ചു കൊണ്ട് വരുന്ന സമയത് ആനകളെ എല്ലാം ഒരു നിര ആയി നിർത്തിയതിനെ തുടന്ന് ഉണ്ടായ സംഭവം ആണ്.

ആന അത് ഏത് ഇടഞ്ഞാലും അങ്ങനെ ഉള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒരു പാപ്പാന് മാത്രമേ അങ്ങോട്ട് അടുക്കാൻ ആയി സാധിക്കുകയുള്ളു. അത്തരത്തിൽ കേരളത്തിൽ തന്നെ വളരെ അധികം പ്രശസ്തി ആര്ജിട്ടുള്ള ഒരു ആനയായ പാമ്പാടി രാജൻ സ്വന്തം പാപ്പാനെ കുത്തി പരിക്കേൽപ്പിക്കുന്നതിനു ഇടയിൽ മറ്റൊരു ആന വന്നു രക്ഷപെടുത്തുന്നതിന്റെ വളരെ അധികം അപൂർവമായ ഒരു കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *