പാലത്തിൽ നിന്നും ഒരു ബസ് നിയന്ത്രണംവിട്ടു അപകടത്തിൽപ്പെടുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ…!

പാലത്തിൽ നിന്നും ഒരു ബസ് നിയന്ത്രണംവിട്ടു അപകടത്തിൽപ്പെടുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ…! ബസ്ഡ്രൈവർ വളരെ അധികം അശ്രദ്ധമായി വേഗതയിൽ വാഹനം ഓടിച്ചതിന് തുടർന്ന് സംഭവിച്ച അപകടത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണുവാൻ സാധിക്കുക. നമുക്ക് അറിയാം ഒരു വാഹനം അതിന്റെ വലുപ്പത്തില് അനുസരിച്ചു ഉള്ള വേഗതയിൽ അല്ല ഓടിക്കുന്നത് എങ്കിൽ പലപ്പോഴും നിയത്രണം വിട്ടു കൊണ്ട് വലിയ അപകടങ്ങളിലേക്ക് ചെന്ന് ചാടാൻ ഉള്ള സാദ്ധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതൽ ആണ്. അത്തരത്തിൽ ഒരു വലിയ ബസ് അതും ആളുകളെ നിറച്ചു കൊണ്ട് വേഗതയിൽ കൊണ്ട് പോകുന്നതിനിടെ നിയന്ത്രണം വിട്ടു ഒരു പാലത്തിൽ പോയി ഇടിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ സംഭവിച്ച ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യം.

പാലം തകർന്നു തരിപ്പണമായി ബസ് തേഴ്ച്ചയിലേക്ക് മറിയുന്നതിനും ഇടയായി. പൊതുവെ ഏതൊരു വാഹനം ആയാൽ പോലും അമിതമായ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുക ആണ് എങ്കിൽ പലപ്പോഴും അത് അപകടത്തിൽ പെടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതൽ ആണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. അത്തരത്തിൽ കുറച്ചു ബസുകൾ ഉള്പടെ വലിയ വാഹനങ്ങൾ നിയന്ത്രണം വിട്ടു അപകടത്തിൽ പെടുന്നതിന്റെ കുറച്ചു ദൃശ്യങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *