പുഴയിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ സംഭവിച്ചതുകൊണ്ടോ…!

പുഴയിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ സംഭവിച്ചതുകൊണ്ടോ…! രണ്ടു യുവാക്കൾ മീൻ പിടിക്കാൻ വലിയ അപകടം നിറഞ്ഞ ഒരു പുഴയിൽ ഇറങ്ങുകയും പിന്നീട് അതിൽ ഒരു യുവാവിനെ പാമ്പ് ആക്രമിക്കുന്നതിന്റെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുക. നമ്മുടെ ജന്തു ലോകത്തിൽ വലിയ പാമ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പാമ്പകൾ ആണ് അനാകോണ്ടയും അതുപോലെ തന്നെ മലമ്പാമ്പും ഒക്കെ മലമ്പാമ്പ് പൊതുവെ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ഒക്കെ പലപ്പോഴെങ്കിലും കാണപ്പെടാറുണ്ട് എങ്കിലും അനകോണ്ട എന്ന പാമ്പ് വളരെ വിരളമായി മാത്രമേ കാണുവാൻ സാധിക്കുക ഉള്ളു. ഈ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ അനാക്കോണ്ടയെ അവസാനം ആയി കണ്ടെത്തിയത് ആമസോൺ കാടുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ ആണ്.

 

ഇവ ഇരയെ ചുറ്റി പിഴഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെ ഞെരുക്കിയാണ് അകത്താക്കുന്നത്. അത്തരത്തിൽ വളരെ അധികം അപകടകാരി ആയ ഒരു പാമ്പ് ആണ് ഇത്തരത്തിൽ അനാകോണ്ടയും മലമ്പാമ്പും ഒക്കെ. അങ്ങനെ വലിയ ജലാശയങ്ങളിൽ കണ്ടു വരാറുള്ള ഇത്തരം പാമ്പുകൾ ഇതാ ഇവിടെ വളരെ അപകടകരമായ രീതിയിൽ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുക ആണ്. ഒരു ജലാശയത്തിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ പോയ ഒരു യുവാവിനെ പാമ്പ് ആക്രമിക്കുന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *