പ്രൊബേഷണറി ഓഫീസർ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള ഒഴിവുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ ഇപ്പോൾ അടിപൊളി ജോലി നേടാം.എക്‌സ്‌പോർട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരന്റി കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (ഇസിജിസി) പ്രൊബേഷണറി ഓഫീസർ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള ഒഴിവുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. നിങ്ങൾ ഒരു സർക്കാർ ജോലി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സുവർണ്ണാവസരമാണ്. ഈ ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ ecgc.in സന്ദർശിച്ച് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കണം. ഈ ഒഴിവിലേക്കുള്ള അപേക്ഷാ നടപടികൾ മാർച്ച് 21 മുതൽ ആരംഭിച്ചു. ഇതിൽ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 2022 ഏപ്രിൽ 20 ആണ്. ഈ ഒഴിവിലേക്കുള്ള അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ഏപ്രിൽ 25ന് നൽകും.

എക്‌സ്‌പോർട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരന്റി കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (ഇസിജിസി) പുറത്തിറക്കിയ ഈ ഒഴിവിലൂടെ ആകെ 75 തസ്തികകളിലേക്കാണ് നിയമനം നടക്കുന്നത്. ഇതിനായുള്ള ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ ആരംഭിച്ചു. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ, ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലഭ്യമായ അറിയിപ്പ് നന്നായി പരിശോധിക്കാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

എക്‌സ്‌പോർട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരന്റി കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ പുറത്തിറക്കിയ ഈ ഒഴിവിലൂടെ ജനറൽ വിഭാഗത്തിലേക്കുള്ള 34 തസ്തികകളിലേക്ക് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് നടക്കും. അതേസമയം, ഒ.ബി.സി വിഭാഗത്തിന് 13, ഇ.ഡബ്ല്യു.എസ്.ക്ക് 7, എസ്.സി വിഭാഗത്തിന് 11, എസ്.ടി വിഭാഗത്തിന് 9 എന്നിങ്ങനെയാണ് നിയമനം.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

https://www.youtube.com/watch?v=6JdPmbvyWz4

Leave a Reply

Your email address will not be published.