ബോംബെ എന്ജിനീറിങ് കമ്പനിയിൽ ജോലി നേടാം

കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സുവർണ അവസരം. 10 ക്ലാസ് ,ഡിഗ്രി യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് ഇപ്പോൾ സുവരണവസരം.കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു അവസരമാണ്.ബോംബെ എന്ജിനീറിങ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഇപ്പോൾ ജോലി ഒഴിവുകൾ വന്നിരിക്കുന്നത്.നിരവധി ഒഴുവുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത്,മേൽ പറഞ്ഞ യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയ പോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട്. ഒരു ജോലി കിട്ടിയാൽ നല്ല ശമ്പളത്തിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ. ഈ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് പ്രക്രിയയിലൂടെ നിരവധി ഒഴിവുകളെ നിയമിക്കും.കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ ഒരു ജോലി ലഭിക്കുക എന്നത് ഓരോ യുവതിയുവകളുടെയും സ്വപനമാണ്. തസ്തികയുടെ പേരുകൾ, യോഗ്യതകൾ, പ്രായപരിധി, ശമ്പളം മുതലായ പ്രസക്തമായ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നല്ലവണ്ണം വായിച്ച ശേഷം മാത്രം അപേക്ഷിക്കുക.പരീക്ഷ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്.

സ്റ്റോർകീപ്പർ ഗ്രേഡ്-III, സിവിലിയൻ ട്രേഡ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ, കുക്ക്, ലാസ്കർ, എംടിഎസ് (മെസഞ്ചർ, വാച്ച്മാൻ, ഗാർഡനർ, സഫായിവാല, വാഷർമാൻ, ബാർബർ, മുതലായവ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ സിവിലിയൻ ജീവനക്കാരുടെ റിക്രൂട്ട്മെന്റിനായുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ വിജ്ഞാപനം.സർക്കാർ ജോലി നോക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊരു നല്ല അവസരം തന്നെയായിരിക്കും.18 വയസ്സ് മുതൽ 23 വയസ്സ് വരെയാണ് പ്രായപരിധി. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലി നോക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ സുവർണ അവസരമാണ്.കൂടുതൽ ഒഴിവുകൾ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *