മുതലയുടെ പിടിയിൽപെട്ട ആ കുരങ്ങൻ രക്ഷപെടാനായി കാണിച്ചത് കണ്ടോ….!

മുതലയുടെ പിടിയിൽപെട്ട ആ കുരങ്ങൻ രക്ഷപെടാനായി കാണിച്ചത് കണ്ടോ….! ഒരുപാട് അതികം സമയത്തെ ജീവന്മരണ പോരാട്ടത്തിനിടെ കുരങ്ങന് സംഭവിച്ച കാര്യം കണ്ടോ.. പൊതുവെ മുതലകൾ വെള്ളത്തിൽ നിന്നും ഇരകളെ പിടിക്കുന്നത് മാത്രമേ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളു. ഇവ കരയിൽ പോയി ഒരു ഇരയെ പോലും ആക്രമിച്ചു പിടിക്കുന്നത് ആയി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ തവണയും ജലത്തിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് ഇറങ്ങുന്ന ഓരോ മൃഗങ്ങളെയും വെള്ളത്തിൽ വച്ച് തന്നെ ആക്രമിക്കുക ആണ് പതിവ്. അത്തരത്തിൽ ഒരു കുരങ്ങൻ വെള്ളം കുടിക്കാൻ ആയി ഇറങ്ങിയതിനെ തുടർന്ന് ഒരു മുതല ആ കുരങ്ങനെ കടിച്ചു പിടിക്കുകയും പിന്നീട് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുക. നമുക്ക് അറിയാം മുതല എന്നത് വളരെ അതികം അപകടകായ് ആയ ഒരു ജീവി ആണെന്ന് കരയിലെ ഏറ്റവും ശക്തൻ ആയ ജീവികൾ ആനയും കടുവയും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ജലത്തിൽ ഏറ്റവും അപകടകാരി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നമത് ഇത്തരത്തിൽ മുതലകളെ തന്നെ ആണ്. അത്തരത്തിൽ വെള്ളത്തിൽ വച്ച് മുതലയുടെ ആക്രമണത്തിന് ഇരയായ ഒരു കുട്ടി കുരങ്ങൻ രക്ഷപെടുവാൻ ആയി ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *