വെള്ളംകുടിക്കാൻവന്ന ആനയെ ആക്രമിക്കാൻ നോക്കിയ മുതല്യ്ക്ക് സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ…!

വെള്ളംകുടിക്കാൻവന്ന ആനയെ ആക്രമിക്കാൻ നോക്കിയ മുതല്യ്ക്ക് സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ…! പൊതുവെ മുതലകൾ വെള്ളത്തിൽ നിന്നും ഇരകളെ പിടിക്കുന്നത് മാത്രമേ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളു. ഇവ കരയിൽ പോയി ഒരു ഇരയെ പോലും ആക്രമിച്ചു പിടിക്കുന്നത് ആയി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ തവണയും ജലത്തിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് ഇറങ്ങുന്ന ഓരോ മൃഗങ്ങളെയും വെള്ളത്തിൽ വച്ച് തന്നെ ആക്രമിക്കുക ആണ് പതിവ്. അത്തരത്തിൽ ഒരു ആന വെള്ളം കുടിക്കാൻ ആയി ഇറങ്ങിയതിനെ തുടർന്ന് ഒരു മുതല ആ ആനയുടെ തുമ്പിക്കയ്യിൽ കടിച്ചു പിടിക്കുകയും പിന്നീട് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുക.

നമുക്ക് അറിയാം മുതല എന്നത് വളരെ അതികം അപകടകായ് ആയ ഒരു ജീവി ആണെന്ന് കരയിലെ ഏറ്റവും ശക്തൻ ആയ ജീവികൾ ആനയും കടുവയും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ജലത്തിൽ ഏറ്റവും അപകടകാരി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നമത് ഇത്തരത്തിൽ മുതലകളെ തന്നെ ആണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അതും തന്റെ തുമ്പി കൈ കടിച്ചു പിടിച്ച മുതലയെ കരയിലേക്ക് കയറ്റി ഇട്ടുകൊണ്ട് ചവിട്ടി കൂട്ടുന്ന ആന. അതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *