വെള്ള ആനയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ…!

വെള്ള ആനയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ…! പൊതുവെ ഈ ലോകത് ഉള്ള എല്ലാ ആനകളുടെയും നിറം കറുപ്പ് ആണ് എന്ന് ഏതൊരു ചെറിയ കുട്ടികൾക്കും അറിയാം. എന്നാൽ ഇവിടെ വളരെ അധികം കൗതുകം തോന്നിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒരു ആന വെള്ള ആയി മാറുന്ന കഥ നിങ്ങളക്ക് ഇതിൽ നിന്നും മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. തമിഴ് നാട്ടിൽ ഉള്ള ഒരു സുബ്രമണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ ആടി മാസത്തിലെ ഉത്സവത്തിനോട് ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ഒരു ചടങ്ങിന്റെ ഭാഗം ആയിട്ട് ആണ് ഇത്തരതിൽ വെള്ള ആനയെ എഴുന്നളിക്കുന്നത്. ആ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവത്തിന് വർഷങ്ങൾ ആയി ഇത്തരത്തിൽ വെള്ള ആനയെ തന്നെ ആണ് എഴുന്നള്ളിക്കാറുള്ളത്.

തമിഴ് നാട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ള ദേവനന്ദ എന്ന പിടി ആനയെ ആണ് ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള ആചാരത്തിനു വേണ്ടി ദേഹം ആസകലം ഭസ്മം തേച്ചു കൊണ്ട് വെള്ള ആനയാക്കി എഴുന്നളിക്കുന്നതും ഇത് വരെ എഴുന്നളിച്ചു വരാറുള്ളത്. വളരെ അധികം കൗതുകം തോന്നിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെ ആണ് ഒരു വെള്ള ആനയെ ഇത്തരത്തിൽ എഴുന്നളിച്ചു കൊണ്ട് നടത്തി വരുന്നത്. ആ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണുവാൻ സാധിക്കും. വീഡിയോ കാണു.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *