ശ്രീ ചിത്തിരനാൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഒഴിവുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷക്കാൻ പറ്റും

ശ്രീ ചിത്തിരനാൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഒഴിവുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷക്കാൻ പറ്റും.കേരള സർക്കാർ ജോലി നോക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ സുവർണ അവസരം.ഡിഗ്രി യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് ജോലി നേടാം.SCT മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ജോലി ഒഴിവ് വന്നിരിക്കുന്നത്.നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നല്ലവണ്ണം വായിച്ച ശേഷം മാത്രം അപേക്ഷിക്കുക21 വയസ് മുതൽ 27 വരെ വയസ്സ് ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റും.കൂടുതൽ യോഗ്യത വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുവാൻ ഔദ്യോഗിക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക, വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം മാത്രം അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുക.നഴ്സിങ് അസിസ്റ്റന്റ് ,സ്പീച്ച് തെറാപ്പിസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ ഒഴുവുകൾക്കാണ് ഒഴുവുകൾ വന്നത്.

കേരള സർക്കാർ ജോലി നോക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊരു നല്ല അവസരം തന്നെയായിരിക്കും. താല്പര്യമുള്ളവർക്കും യോഗ്യതയുള്ളവർക്കും.21 വയസ്സ് മുതൽ 27 വയസ്സ് വരെയാണ് പ്രായപരിധി. SC/ST- 5 വർഷം ,(OBC)- 3 വർഷം എന്നിങ്ങനെയാണ് പ്രായപരിധിയിൽ ലഭിക്കുന്ന ഇളവുകൾ .SC/ST- 5 വർഷം ,(OBC)- 3 വർഷം എന്നിങ്ങനെയാണ് പ്രായപരിധിയിൽ ലഭിക്കുന്ന ഇളവുകൾ
മിനിമം പത്താംക്ലാസ് യോഗ്യത ഉള്ളവർക് ഈ ഒരു ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.sc, st, obc വിഭാഗക്കാർക്ക് പ്രായപരിധി കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ആയിരിക്കും.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *