കേന്ദ്ര പോലീസിൽ അംഗമാവാം ഇപ്പോൾ

സെൻട്രൽ പോലീസ് ഫോഴ്സിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി നേടാം.CISF കോൺസ്റ്റബിളിൽ കയറാൻ സ്വപ്നം കാണുന്ന ഇന്ത്യയിലെ യുവാക്കൾക്ക് ഒരു സുവർണ്ണാവസരം വന്നിരിക്കുന്നു. സിഐഎസ്എഫ് കോൺസ്റ്റബിളിൽ പുതിയ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് വരുന്നു.കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.കോൺസ്റ്റബിൾ പുതിയ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് വിജ്ഞാപനം ഉടൻ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ പോകുന്നതുപോലെ, ആരുടെ ഓൺലൈൻ രജിസ്‌ട്രേഷൻ നടത്തും, സിഐഎസ്‌എഫിന്റെ ഔദ്യോഗിക സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഓൺലൈൻ രജിസ്‌ട്രേഷൻ നടത്തും.

പ്ലസ് ടു യോഗ്യതയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ ഒരു ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കൂ.നല്ലൊരു ജോലി അവസരം തന്നെയാണ് ഇത്. ഇതിലേക്ക് കായിക ക്ഷമത നോക്കുന്നതായിരിക്കും.കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ എത്രയും പെട്ടന്ന് ഈ ഒരു ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിച്ച ശേഷം മാത്രം ഈ ഒരു ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കുക.18 വയ്സ്സ് മുതൽ 27 വയസ്സ് വരെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ ഒരു ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും .കൂടതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published.