5 ലക്ഷം രൂപ വായ്പ്പ , തിരിച്ചടവ് കാലാവധി 15 വർഷം

എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ സർക്കാർ ജോലിക്ക് കോവിഡ് കാരണം നിരവധി ആളുകളുടെ ജോലിയാണ് പോയത്. ഇപ്പോൾവേണ്ടിയുള്ള ഓട്ടത്തിലാണ്.മിക്ക കമ്പനികളും ഇപ്പോൾ ആളുകളെ നിയമിക്കുന്നത് ഒരു പരിധി വരെ കുറച്ചിരിക്കുകയാണ്.എന്നാൽ സമീപ കാലഘടത്തിൽ സ്വയം തൊഴിൽ സത്യതകൾ കേരളത്തിൽ വർധിച്ചു.ജോലിയെന്നു പറയുമ്പോള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ജോലിയെന്നോ ഓഫീസ് ജോലിയെന്നോ മാത്രമാണു പലരുടെയും ധാരണ.ലക്ഷകണക്കിന് ആളുകളാണ് psc യിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഇരിക്കുന്നത്.

സര്‍ക്കാര്‍ ജോലി ലഭിച്ചില്ലെങ്കില്‍ പിന്നെ നിരാശയായി ,വിധിയെ പഴിക്കലായി.ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നവരാണ്. അടുത്തകാലത്തുവരെ കേരളത്തില്‍ പൊതുവെ കണ്ടുവന്നിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത്.സർക്കാർ ജോലിയിൽ കേറാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ അത്‌ ലഭിക്കാൻ ഉള്ള സാധ്യത വളരെ കുറഞ്ഞു.എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ സര്‍ക്കാരേതര ജോലികളുടെ പ്രാധാന്യം വര്‍ധിച്ചുവരുന്നുണ്ട്.എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട ആളുകളും സ്വയം തൊഴിൽ സമ്പരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ട്.

ഈ വീഡിയോയിൽ സ്വയം തൊഴിൽ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ലോൺ ലഭിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്.കേരള ഗ്രാമീണ ബാങ്കാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ലോൺ കൊടുക്കുന്നത്. ഒരുപാട് ആളുകൾ സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വരുകയും അവർക്ക് ധന സഹായം ലഭിക്കാതെ വരുന്നതും പതിവ് കാഴ്ചയാണ്.ഇങ്ങനെ ഉള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഈ പദ്ധതി വളരെ ഗുണകരമായിരിക്കും.ഒരുപാട് കഴിവുകൾ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് എല്ലാവരും.ഇങ്ങനെ ഉള്ളവര്ക്ക് സ്വയം തൊഴിൽ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതിയെ കുറച്ചാണ് ഈ വീഡിയോ.5 ലക്ഷം വരെ ലോൺ കിട്ടുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഇത്‌.15 കൊല്ലം വരെ തിരിച്ചടവ് കാലാവധി ഉണ്ടാവും.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published.