ഗൾഫിൽ നിരവധി തൊഴിൽ അവസരണങ്ങൾ

ഗൾഫിൽ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇപ്പോൾ സുവർണ അവസരം.കുവൈറ്റിൽലാണ് ഇപ്പോൾ നിരവധി ഒഴുവുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്‌.കുവൈറ്റ് എയർപോർടട്ടിൽ വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷെണിച്ചിട് ഉള്ളത്.പത്താം ക്ലാസ് മുതൽ ഡിഗ്രി യോഗ്യത ഉള്ളവര്ക്ക് വിവിധ ജോലികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.ഗൾഫിൽ നല്ലൊരു ജോലി നോക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇത് നല്ലൊരു അവസരം തന്നെയാണ്.ഒരുപാട് ആളുകളെ ഈ ഒരു വിജ്ഞാപനത്തിലൂടെ നിയമിക്കും .

യോഗ്യതപത്താം ക്ലാസ്/പ്ലസ് ടു/ഡിഗ്രി,പുരുഷനും സ്ത്രീയിക്കും അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റും.ആനുകൂല്യങ്ങൾ- സൗജന്യ താമസം/ഡ്യൂട്ടി ഭക്ഷണം.പ്രായപരിധി- 39-ന് താഴെ,ഡ്യൂട്ടി സമയം-8 മണിക്കൂർ.

കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റിയിൽ കെയറി നേരിട്ടാണ് അപേക്ഷ ചെയ്യണ്ടത്. എസ്‌പെരിൻസ് വേണമെന്നില്ല.നല്ല ശമ്പളത്തിൽ ഗൾഫ് ജോലി നോക്കുന്നവർക്ക് ഈ ഒരു ജോലി വളരെ നല്ലതാണ്.നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നല്ലപോലെ വായിച്ച ശേഷം മാത്രം അപേക്ഷിക്കുക.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

English Summary:- Those who want to work in the Gulf now have a golden opportunity. Kuwait has now received many spills. Applications for various posts at Kuwait Airport.Those who have qualified for degrees from class X onwards can apply for various jobs.This is a good opportunity for people who are doing a good job in the Gulf. Many people will be appointed through this notification.

Leave a Reply

Your email address will not be published.