കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്ന പച്ചക്കറികളിലെ വിഷം ഇല്ലാതാകാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്..

ആരോഗ്യത്തിന് ഏറ്റവും ഉചിതമായ ഒന്നാണ് പച്ചക്കറികൾ കഴിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പലപ്പോഴും പച്ചക്കറികൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൽ എത്രത്തോളം വിഷാംശം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാറില്ല. ഇപ്പോൾ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് കയറ്റുമതി ചെയ്ത് വരുന്ന പച്ചക്കറികളും മറ്റും ആണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൂടുതലായി ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന പച്ചക്കറികൾ വളരെ വിരളമാണ്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ കയറ്റുമതി ചെയ്തു വരുന്നവയിൽ എത്രത്തോളം വിഷാംശം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരത്തിന് വേണ്ടി നല്ല രീതിയിൽ പച്ചക്കറി കഴിക്കുകയും അത് നല്ല പച്ചക്കറി ആവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേണം.

അത്തരത്തിൽ പച്ചക്കറികളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വിഷാംശങ്ങൾ എല്ലാം അകറ്റി നല്ല രീതിയിൽ പച്ചക്കറി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വഴിയാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതിനായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പാത്രത്തിൽ ആദ്യം വെള്ളം എടുത്ത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപൊടിയും കുറച്ച് വിനാഗിരിയും സോഡാപ്പൊടിയും ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ആ വെള്ളത്തിൽ വാങ്ങി വരുന്ന പച്ചക്കറികൾ ഇട്ടുവയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിനുശേഷം എടുക്കുന്ന പച്ചക്കറിയിലെ എല്ലാ വിഷാംശങ്ങളും പോയിരിക്കും. കൂടുതൽ അറിയാനായി വീഡിയോ മുഴുവൻ കണ്ടു നോക്കൂ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *