ഗൾഫിൽ നിരവധി തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ – ഇന്റർവ്യൂ കേരളത്തിൽ

ഗൾഫിൽ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇപ്പോൾ സുവർണ അവസരം.ബിൻ ദേവൂദ്‌ലാണ് ഇപ്പോൾ നിരവധി ഒഴുവുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്‌. ഗ്രൂപ്പിന്റെ വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷെണിച്ചിട് ഉള്ളത്.സ്റ്റോർ കീപ്പർ ,മാനേജർ തുടങ്ങിയ വിവിധ തസ്തികൾക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം.പത്താം ക്ലാസ് മുതൽ ഡിഗ്രി യോഗ്യത ഉള്ളവര്ക്ക് വിവിധ ജോലികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.ഗൾഫിൽ നല്ലൊരു പ്രൈവറ്റ് ജോലി നോക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇത് നല്ലൊരു അവസരം തന്നെയാണ്.ഒരുപാട് ആളുകളെ ഈ ഒരു വിജ്ഞാപനത്തിലൂടെ ബിൻ ദേവൂദ്‌ ഗ്രൂപ്പ് നിയമിക്കും.നല്ലൊരു ശമ്പളത്തിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കും. ചില ജോലികൾക്ക് എസ്‌പെരിൻസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്.

കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റിയിൽ കെയറി നേരിട്ടാണ് അപേക്ഷ ചെയ്യണ്ടത്. എസ്‌പെരിൻസ് ഉള്ളവർക്ക് മുൻഗണന ഉണ്ടാവും.നല്ല ശമ്പളത്തിൽ ഗൾഫ് ജോലി നോക്കുന്നവർക്ക് ഈ ഒരു ജോലി വളരെ നല്ലതാണ്.നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നല്ലപോലെ വായിച്ച ശേഷം മാത്രം അപേക്ഷിക്കുക.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

English Summary:- Now a golden opportunity for those who want to work in the Gulf. Bin Devood has now had many spills. Applications for various posts of the Group are available.Various posts like Store Keeper and Manager can now apply for various jobs for those who have degree qualification from Class X onwards.

Leave a Reply

Your email address will not be published.