ജിപ്‌മെറിൽ ജോലി നേടാം പെട്ടന്ന്

കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവസരം.പുതുച്ചേരിയിലെ ജവഹർലാൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് മെഡിക്കൽ എജ്യുക്കേഷൻ & റിസർച്ച് മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറി ടെക്നോളജിസ്റ്റ്, ജൂനിയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.സർക്കാർ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നല്ലൊരു അവസരമാണ്.12 മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറി ടെക്‌നോളജിസ്റ്റുകളുടെയും 8 ജൂനിയർ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്റുകളുടെയും തസ്തികകളിലേക്കാണ് ഈ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് ഡ്രൈവ്. ജൂനിയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്റിനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നോ സർവകലാശാലയിൽ നിന്നോ 12-ാം ക്ലാസ്സോ തത്തുല്യമോ പാസായിരിക്കണം. അപേക്ഷകർക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ മിനിറ്റിൽ 35 വാക്കോ ഹിന്ദിയിൽ മിനിറ്റിൽ 30 വാക്കോ ടൈപ്പിംഗ് വേഗത ഉണ്ടായിരിക്കണം.

മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറി ടെക്നോളജിസ്റ്റിനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത അപേക്ഷകർക്ക് മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറി സയൻസിൽ ബാച്ചിലേഴ്സ് ബിരുദവും 2 വർഷത്തെ പ്രസക്തമായ അനുഭവവും ഉണ്ടായിരിക്കണം.അപേക്ഷകരുടെ പ്രായം 30 വയസ്സിൽ കൂടരുത്.യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് JIPMER ന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് jipmer.edu.in വഴി അപേക്ഷിക്കാം. ഓൺലൈനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള അവസാന തീയതി ജനുവരി 5. ഡിസംബർ 13 നാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചത്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

https://www.youtube.com/watch?v=LFgqyDJa_pw

Leave a Reply

Your email address will not be published.