കൃമി ശല്യം എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റാൻ അഞ്ചു അടിപൊളി വഴികൾ

വയറിലെ കൃമിശല്യം കാരണം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ എങ്കിൽ മാതള നാരങ്ങാ ഉപയോഗിച്ച് വിരശല്യം മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള അഞ്ചു അടിപൊളി വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ അറിയാം. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലൂടെ വയറിനുള്ളിൽ ഒരു പ്രിത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ കണ്ടുവരുന്ന തരം പുഴുക്കൾ ആണ് വിരകൾ. പൊതുവെ കുട്ടികളിലും മുതിർന്നവരിലും ഒരുപോലെ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് വിരശല്യം. ഈ വിരകൾ പലകാരണങ്ങളിലൂടെയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. മണ്ണിലൂടെയോ, വിരശല്യം ഉള്ള ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്കോ, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ ഇതിനെ മുട്ടൽ ഉണ്ടാകുന്നതുമൂലമോ വിരശല്യം ഉണ്ടായേക്കാം.

നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലൂടെ അകത്തുചെല്ലുന്ന മുട്ടൽ ആമാശയത്തിൽ വിരിഞ്ഞു അത് മലധ്വരത്തിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് വിര ശല്യം മൂലം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതുമൂലം നമ്മൾക്ക് മലദ്വാരത്തിന്റെ ചുറ്റുമായി ചൊറിച്ചിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ചൊറിച്ചിൽ മൂലം പല ആളുകളുടെ ഉറക്കം നഷ്ട്ടപെട്ടിട്ടുമുണ്ട് എന്ന് വരെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പുറത്തുപോകുന്ന വിരകൾ മലദ്വാരത്തിന്റെ ചുറ്റും വീണ്ടും മുട്ടയിട്ട് അത് വീണ്ടും വിരിഞ്ഞു ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാൻ കാരണമാകുന്നു. മാത്രമല്ല ഇത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ വളരെയധികം ഭാവിയിൽ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ വയറിലെ എല്ലാ കൃമികളെയും കൊന്നു പുറംതള്ളാൻ ഒരുപാട് അതികം ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മാതള നാരങ്ങാ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. അതിനായി വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *