മൃഗശാലയിലെ ആന ചെയ്തത് കണ്ടോ.. ! (വീഡിയോ)

ആനകളെ കാണാത്ത മലയാളികൾ ഉണ്ടാകില്ല, കൊറോണക്ക് മുൻപ് വരെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ മിക്ക ക്ഷേത്രങ്ങളിലും നടന്നിരുന്ന ഉത്സവങ്ങളിലെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമായിരുന്നു ആന. എന്നാൽ ആനകൾ. ഒരുപാട് പേർ വളരെ ഇഷ്ടത്തോടെ കാണുന്ന ജീവിയാണ് ആന എങ്കിലും ആനകളെ പേടിയുള്ളവരും ഉണ്ട്.

ഉത്സവ പറമ്പുകളിൽ ആന ഉണ്ടകുന്ന അപകടകരമായ അവസ്ഥയാണ് പലപ്പോഴും ഒരുപാട് പേരുടെ പേടി സ്വപ്നമായി മാറുന്നതിന് പ്രധാന കാരണമായത്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഇതാ ഒരു മൃഗ ശാലയിൽ ആന ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ. ആനയെ കാണാൻ വന്നവരെ ആന ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറൽ ആണ്. ഇത്തരത്തിൽ വിചിത്രത്ത സ്വഭാവമുള്ള നിരവധി മൃഗങ്ങൾ നമ്മുക്ക് ചുറ്റും ഉണ്ട്. വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കു..

There will be no elephant-watching Malayalam, which was an important part of the festivals held in most temples in our Kerala till before corona. But elephants. Although the elephant is a creature that many people love, there are those who are afraid of elephants. The dangerous condition of elephant in the festive fields is often the main reason why it becomes a nightmare for many. But here you see the elephant doing in an animal store. What the elephant did to those who came to see the elephant is now going viral on social media. There are many animals around us that are strange in this way. Watch the video.

Leave a Reply

Your email address will not be published.