ഈ നായകുട്ടിയുടെ സ്നേഹം കണ്ടോ

വീട്ടിലേക്ക് കുറെ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വരുന്ന പെണ്കുട്ടിയോട് നായികുട്ടിയുടെ വീഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറൽ.നായ്ക്കൾക്ക് നമ്മളോട് ഉള്ള സ്നേഹം പറയാൻ പറ്റില്ല..നായ്ക്കൾക്ക് മനുഷ്യരോട് ഒരു പ്രതേക സ്നേഹമാണ് ഉള്ളത് . നമ്മൾ മറന്നാലും അവർ ഒരിക്കലും നമ്മളോട് ഉള്ള സ്നേഹം മറക്കില്ല.മനുഷ്യനും നായയും തമ്മിൽ ഉള്ള ബന്ധം ഇന്നും തുടങ്ങിയത് അല്ല.

വേട്ടയാടുന്ന കാലം മുതലേ മനുഷ്യൻ നായയെ ഇണക്കി കൊണ്ട് വളർത്താൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു.ഒരു പക്ഷെ മനുഷ്യനേക്കാൾ മനുഷ്യനെ മനസിലാക്കുന്നത് നായ ആയിരിക്കും. എത്ര കണ്ടാലും കേട്ടാലും മതിവരാത്ത ഈ ബന്ധം അടിസ്ഥാനം ആക്കി കൊണ്ട് ഒരുപാട് ചിത്രവും പരസ്യവും നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട്.മനുഷ്യനും നായയും തമ്മിൽ ഉള്ള ബന്ധത്തിന്റെ നേർ കാഴ്ചയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറൽ ആയ ഒരു വീഡിയോ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *