ഇന്ത്യൻ ഡിഫെൻസ് ,നേവിയിൽ അവസരം

കേന്ദ്ര ഗവണ്മെന്റിൽ ജോലി നേടാം.എൻഡിഎയുടെ ആർമി, നേവി, എയർഫോഴ്‌സ് വിഭാഗങ്ങളിലേക്കുള്ള 149-ാമത് കോഴ്‌സിലേക്കും 2023 ജനുവരി 2 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന 111-ാമത് ഇന്ത്യൻ നേവൽ അക്കാദമി കോഴ്‌സിനും പ്രവേശനത്തിനായി 2022 ലെ എൻഡിഎ, എൻഎ പരീക്ഷകൾ നടക്കും.പ്ലസ് ടു യോഗ്യതയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ ഒരു ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.മൊത്തം 400 ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് ഈ പരീക്ഷയിലൂടെ നികത്തുന്നത്. ഒഴിവുകൾ താൽക്കാലികമാണ്,നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിച്ച ശേഷം മാത്രം ഈ ഒരു ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കുക. നാഷണൽ ഡിഫൻസ് അക്കാദമിയുടെയും ഇന്ത്യൻ നേവൽ അക്കാദമിയുടെയും പരിശീലന ശേഷിയുടെ ലഭ്യതയെ ആശ്രയിച്ച് മാറ്റാവുന്നതാണ്.

ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്കാണ് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുക.2003 ജൂലൈ 2 ന് മുമ്പും 2006 ജൂലൈ 1 ന് ശേഷവും ജനിച്ച അവിവാഹിതരായ പുരുഷ/സ്ത്രീ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമേ അർഹതയുള്ളൂ. എൻ‌ഡി‌എയുടെ സൈനിക വിഭാഗത്തിന് ആവശ്യമായ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത 12 ക്ലാസ് പാസാണ്, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഫിസിക്‌സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്തമാറ്റിക്‌സ് എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം 12 ക്ലാസ് പാസാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത. 11-ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷ എഴുതുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് യോഗ്യരല്ല.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published.