ഒരു സ്പൂൺ കുളിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ മതി വിയർപ്പ് കക്ഷത്ത് അസഹ്യമായ ദുർഗന്ധം പരിഹാരമുണ്ട്…!

ഒരു സ്പൂൺ കുളിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ മതി വിയർപ്പ് കക്ഷത്ത് അസഹ്യമായ ദുർഗന്ധം പരിഹാരമുണ്ട്…! ഒരു വ്യക്തി വിയർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അയാളുടെ ദേഹത്തു നിന്നും വളരെ അതികം വിയർപ്പു നാറ്റം അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. അങ്ങനെ വിയർപ്പു നാറ്റം പെട്ടന്ന് തന്നെ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ വ്യക്തിയുടെ കക്ഷത്തിൽ നിന്നും ആണ്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ആണ് എല്ലാ ആളുകളും അത് ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുവാൻ വേണ്ടി കക്ഷത്തു പല തരത്തിൽ ഉള്ള സ്പ്രേ അതുപോലെ തന്ന ഡിയോഡറന്റ് പോലെ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ പുരട്ടുന്നതും.

അതൊക്കെ പുരട്ടിയാലും കുറെ സമയമൊന്നും അത്തരത്തിൽ നല്ല മണം നിൽക്കണം എന്നില്ല. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വിയർപ്പ് ദേഹത്തു പറ്റി വീടിനും ദുർഗന്ധം ഉണ്ടാകുന്നതിനും കാരണം ആയേക്കാം. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഈ വിഡിയോയിൽ പറയുന്ന പോലെ ഈ ഒരു വിദ്യ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കുക ആണ് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ വിധത്തിൽ ഉള്ള വിയർപ്പു കൊണ്ടുള്ള ദുർഗന്ധവും മാറ്റി കിട്ടും എന്നതിനും ഉപരി ഒരിക്കലും ദീർഘ നേരത്തിനു ശേഷം ദുർഗന്ധം വീണ്ടും വന്നു ചേരുകയും ഇല്ല. അത്‌ എങ്ങനെ ആണ് എന്നറിയാൻഈ വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *