പത്താംക്ലാസ് ഉള്ളവർക്ക് സ്പോർട്സ് അതോറിറ്റിയിൽ ജോലി നേടാം

കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലി ഇപ്പോൾ നേടാംസ്‌പോർട്‌സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (സായ്) ലൈഫ് ഗാർഡ് തസ്തികയിലേക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. 18 തൊട്ട് 30 വയസ്സ് വരെ ഉള്ളവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് നിശ്ചിത ഫോർമാറ്റിൽ പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആളുകൾക്ക് നല്ലൊരു അവസരം തന്നെയാണ്.അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി – 07 ഡിസംബർ 2021. ലൈഫ് ഗാർഡ് 6 പോസ്റ്റുകൾ ഒഴുവുകളാണ് ഉള്ളത്.

ലൈഫ് ഗാർഡ് തസ്തികയ്ക്കുള്ള യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായി
നീന്തൽ/മുങ്ങൽ എന്നിവയിൽ പ്രാവീണ്യം നേടുന്നതിനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ജീവൻ രക്ഷാ സാങ്കേതിക വിദ്യകളെക്കുറിച്ചുള്ള നല്ല അറിവ്/ലൈഫ് ഗാർഡിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയിരിക്കും പ്രവേശനം.പ്രായപരിധി 30 വർഷം.അഭിമുഖത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് നിശ്ചിത ഫോർമാറ്റ് മുഖേന തസ്‌തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുകയും ആവശ്യമായ മറ്റ് രേഖകൾ സഹിതം റീജിയണൽ ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസ് . എസ്എഐ, ജെഎൻ സ്റ്റേഡിയം (ഈസ്റ്റ് ഗേറ്റ് നമ്പർ 10) രണ്ടാം നില, ലോധി റോഡ്, ന്യൂ എന്ന വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാം.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published.