കാട്ടാന കൂട്ടത്തെ കല്ല് എറിഞ്ഞും അടിച്ചും കുട്ടികൾ

കാട്ടാന കൂട്ടത്തെ ഒരു പറ്റം കുട്ടികൾ കല്ല് എറിഞ്ഞും അടിഞ്ഞു ഓടിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോയാണ് ഇത്. ഏതൊരു മൃഗ സ്നേഹിയുടെയും ഹൃദയം തകരുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇത്.

നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ കാട്ടാന കൂട്ടത്തെ കാട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് . സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വളരെ അധികം ഷെയർ ചെയ്തു പോയ ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ഒരുപാട് പെർ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട്.ആന പ്രേമികളുടെ മനസ്സിൽ വളരെ അധികം വിഷമം തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇത്. കൂടതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

English Summary:- This is a video of a group of children throwing stones at a herd of wild elephants and chasing them away. It’s a sight that breaks the heart of any animal lover.

These children are doing this in order to send the herd of wild elephants back home into the forest. A lot of people have reacted to this video which has been widely shared on social media. Watch the video to know more.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *