ഈ ‘അമ്മ നായയുടെ കുട്ടിയോട് ഉള്ള സ്നേഹം കണ്ടാൽ കരഞ്ഞു പോകും

സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വളരെ അധികം ആളുകൾ കണ്ട് കരഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയാണ് ഇത്. ഒരു ‘അമ്മ നായയുടെ തന്റെ കുട്ടിയോട് ഉള്ള സ്നേഹമാണ് ഈ വീഡിയോ.അമ്മ നായ്ക്കൾ അവരുടെ നായ്ക്കുട്ടികളെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു എന്നതിന് തെളിവുകളുണ്ട് എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഓരോ നായ്ക്കുട്ടിയുമായി ബോണ്ടുകൾ തിരിച്ചറിയാനും രൂപപ്പെടുത്താനും അവർക്ക് കഴിയുമെന്നതിനാൽ. കൂടാതെ, ഗർഭധാരണവും ജനനവും ഹോർമോണുകളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ സഹജാവബോധം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

ഇത് ഗർഭകാലത്ത് ഏറ്റവും ഉയർന്നതും ജനനത്തിനു തൊട്ടുപിന്നാലെയുമാണ്. നായ്ക്കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ സഹോദരങ്ങളെയും അമ്മയെയും നാലര മുതൽ 5 ആഴ്ച വരെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. അതുപോലെ, ഈ പ്രായപരിധിയിൽ നിന്ന് ഒരു നായ നായയ്ക്ക് അവരുടെ നായ്ക്കുട്ടികളെ ശരിയായി തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. സഹോദരബന്ധങ്ങളേക്കാൾ കൂടുതൽ കാലം അമ്മയും സന്തതിപരവുമായ ബന്ധങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

English Summary:- This is a video in which a lot of people on social media watched and cried. It is to be noted that there is evidence that the mother dogs are losing their puppies. Because they are able to identify and form bonds with each puppy. Also, pregnancy and birth increase your mother’s instincts through hormones.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *