കാഴ്ച ഇല്ലാത്ത കുട്ടിയാണ് പക്ഷെ പെർഫോമൻസ് ഭയങ്കരം

കാഴ്ച ഇല്ലാത്ത കീബോര്ഡ് വായിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ വീഡിയോയാണ് ഇത്‌.വളരെ നല്ല രീതിയിൽ വായിക്കുന്ന ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ തന്നെ ലക്ഷകണക്കിന് ആളുകൾ കണ്ട് കഴിഞ്ഞു.കാഴ്‌ച ഇല്ലങ്കിൽ അത് ഒരു പരിമിതിയായി കാണാതെ നല്ല രീതിയിൽ വായിക്കുന്ന കുട്ടിയെ എല്ലാവർക്കും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു.

വളരെ അധികം ആളുകൾക്ക് ഈ കാലകരനെയും അത് വായിക്കുന്നതും വളരെ അധികം ഇഷ്ടപെട്ടു. നല്ല താളതിലും ഈണത്തിലും വായിക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ വളരെ നല്ല രസമാണ്.ആരായാലും അതിൽ മതി മറന്ന് പോകും.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

This is a video of a child reading a keyboard that is visually impaired and is being read in a very good way and has already been seen by millions of people. A lot of people liked this kalakaran and reading it very much. It’s great fun to listen to reading in good rhythm and tune. Anyone will forget about it. Watch the video to know more.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *