സ്ത്രീകൾക്ക് മുഖത്തുo ശരീരത്തും ഉണ്ടാകുന്ന അമിത രോമവളർച്ച ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇതു പുരട്ടു…!

സ്ത്രീകൾക്ക് മുഖത്തുo ശരീരത്തും ഉണ്ടാകുന്ന അമിത രോമവളർച്ച ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇതു പുരട്ടു…! ആണുങ്ങളെ പോലെ അല്ല സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ അമിതമായി റോയമം വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ അധികം വൃത്തികേട് ആയി രൂപ പെടുക തന്നെ ചെയ്യും. പ്രിത്യേകിച്ചും മുഖത്തും മറ്റും രോമം വരുന്നത്. അത് തടയാൻ ആയി വേറെ ഒരു മാർഗം ഇല്ലാത്ത കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ അധികം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വരുന്നുണ്ട്. അതിനു പലരും ചെയ്യുന്നത് രോമങ്ങൾ വടിച്ചു കളയുക എന്നത് തന്നെ ആണ്. എന്നാൽ അങ്ങനെ രോമങ്ങൾ വടിച്ചു കളയുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ വരുന്നതിനു കാരണം ആയേക്കാം.

മറ്റൊന്ന് ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ ഒക്കെ പോയി മുഖത്തെ രോമങ്ങൾ ത്രെഡ് ചെയ്തു കളയുക എന്നതും ഉണ്ട്. എന്നാൽ അത് വളരെ അധികം വേദനയും അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മുഖത്തെ രോമങ്ങൾ കളയുന്നതിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ള മുഖ കാന്തിക്ക് വളരെ അതികം ഗുണകരമായ ഒരു ഔഷധം ആയ മഞ്ഞൾ ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് ഒരു ഹെയർ റിമൂവൽ ക്രീം ഇതിലൂടെ കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *