വീട്ടിൽ നെയ്യ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നരച്ച മുടിക്കു പരിഹാരം കാണാം…..!

വീട്ടിൽ നെയ്യ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നരച്ച മുടിക്കു പരിഹാരം കാണാം….! നിങ്ങളുടെ മുടി പ്രായമാകുന്നതിനു മുന്നേ തന്നെ നരച്ചു വരുന്നുണ്ടോ… എന്നാൽ ഇതാ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ള നെയ്യ് ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ മുടി നരയ്ക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുവാൻ ഉള്ള അടിപൊളി വഴി ഇതിലൂടെ മനസിലാക്കാം. പൊതുവെ നരച്ച മുടി വാർധക്യത്തിൽ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ആയി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഇപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഇടയിലും ഇത്തരത്തിൽ മുടി നരച്ചു വരുന്നതായി കാണപ്പെടുത്തുണ്ട്. അതിനെ അകാല നര എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ അകാല നര ഉണ്ടാകുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലിയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടും അതുപോലെ പാരമ്പര്യമായി അകാല നരയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവരിലും ആണ്.

അതിൽ ജീവിത ശൈലിയിൽ വന്ന മാറ്റം പലപ്പോഴും ആയി നമ്മുടെ മുടിയുടെ സ്വാഭാവിക കറുപ്പ് നിറം നാസ്തപ്പെട്ടു പോകുന്നതിനും കാരണം ആകുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മാറിയെടുക്കാനും മുടി കറുപ്പിക്കാനും ഒക്കെ ആയി ഹെയർ ഡൈ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ എങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കി നല്ല നാച്ചുറൽ ആയ നറു നെയ് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ നരച്ച മുടി മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള അടിപൊളി മാർഗം ഈ വീഡിയോ വഴി കണ്ടു നോക്കൂ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *